سامانه کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


سامانه جدید کارآموزی

سامانه جدید کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1394/95 از طریق لینک زیر در دسترس می باشد.
  نسخه جدید سامانه کارآموزی

سامانه قدیم کارآموزی

قابل توجه دانشجویان و استادان گرامی

کلیه امور مربوط به واحدهای کارآموزی ارائه شده در نیمسال های گذشته ( پیش از نیمسال دوم سال تحصیلی 1394/95 ) از طریق همان نسخه قدیمی سامانه کارآموزی انجام می پذیرد و واحدهای کارآموزی ارائه شده از نیمسال دوم سال تحصیلی 1394/95 به بعد در سامانه جدید برای دانشجویان و استادان در دسترس است.

  نسخه قدیمی سامانه کارآموزیدانشجویان و استادن گرامی! برای آشنایی بیشتر با سامانه کارآموزی و امکانات آن میتوانید از طریق لینک های زیر فایل راهنمای سامانه کارآموزی مربوطه را دانلود کنید.

فایل راهنما دانشجویان        فایل راهنما استادان